Alfred is een man die hoge toppen beklimt om in diepe dalen te donderen, alsmaar weer opnieuw. Het gaat over een man die continue aansluiting bij de samenleving zoekt en daar alle talent voor mist. Het zou evenzogoed kunnen zijn dat diezelfde samenleving alle talent mist om Alfred toe te laten. Een wonderlijke man die vol liefde zit en daar kwistig mee strooit om zich vervolgens verbaasd af te vragen waarom niemand dat oppikt. Zo is hij, zo leeft hij.

terug